top of page
tehnicni_podatki.png
Screenshot 2023-10-16 at 21.37.05.png
GRAF 1.png

PRIMERJAVA ZMOGLJIVOSTI ODMRZOVANJA

Zaradi inteligentnega in učinkovitega odtaljevanja je učinkovitost le tega več kot 2,2-krat večja kot pri običajnih toplotnih črpalkah.

V primerjavi z navadnimi toplotnimi črpalkami imajo daljši čas ogrevanja in krajši čas odtaljevanja.

 

*** M Heat Sun toplotne črpalke

*** Navadne toplotne črpalke

PRIMERJAVA ZMOGLJIVOSTI GRETJA

Za M Heats Sun toplotne črpalke je značilno močno ogrevanje, stabilna in za 38 - odstotkov večja zmogljivost ogrevanja v primerjavi z navadnimi toplotnimi črpalkami.

 

*** M Heat Sun toplotne črpalke

*** Navadne toplotne črpalke

GRAF 3.png

Ambient temperature = zunanja temperatura

ZMOGLJIVOST OGREVANJA IN ENERGIJSKA UČINKOVITOST PRI NIZKIH TEMPERATURAH

Ko je zunanja temperatura - 20°C je COP večji od 2.0.

Število COP narašča vzporedno z zunanjo temperaturo, kar je tudi razvidno iz grafa.

 

COP – GRELNO ŠTEVILO

COP ali grelno število nam pove, koliko kilovatov toplotne energije ustvari toplotna črpalka za porabljen 1 kilovat električne energije, ki ga potrebuje za svoje delovanje. Če je število večje, pomeni, da toplotna črpalka za več oddane toplote porabi manj električne ene

EVI NIZKOTEMPERATURNO OGREVANJE

M Heat Sun toplotne črpalke uporabljajo rotacijski kompresor EVI, ki močno izboljša zmogljivost ogrevalne enote pri nizkih temperaturah. V hladnem podnebju se zmogljivost ogrevanja poveča za 30 % v primerjavi s tradicionalnimi toplotnimi črpalkami.

*** M Heat Sun toplotne črpalke

*** Navadne toplotne črpalke

GRAF 4.png

Heatin capacity = Zmogljivost ogrevanja

Ambient temperature = Zunanja temperatura

GRAF 5.png

PAMETNO ODTALJEVANJE - primerjava ciklov odtaljevanja

Ko so izpolnjeni pogoji za odtaljevanje se samodejno vklopi način odtaljevanja, da se prepreči zmeda zaradi odtaljevanja in porabe energije, kar bo izboljšalo zanesljivost in ekonomičnost celotne enote.

*** M Heat Sun pametno odtaljevanje

*** Tradicionalne toplotne črpalke

Output heating Capacity = Izhodna toplota

Operating time = Čas delovanja

bottom of page